En plattform för nya idéer

Green Turtle Holding sammankopplar mina affärsinitiativ. Genom åren har det blivit mer än tjugo företag i olika branscher.